App đặt lịch học riêng tích hợp với CRM để tương tác và quản lý dữ liệu khách hàng

Tài liệu dành cho mọi khoá học như giáo trình dành cho giáo viên, học viên, kho đề thi và bài kiểm tra.

Đội ngũ cố vấn chuyên môn về học thuật, vận hành và marketing.

Các hỗ trợ trong công tác thiết lập và quản lý trung tâm.

Kho tài liệu hỗ trợ của BES

Trọn bộ sổ tay hướng dẫn thành lập và vận hành trung tâm tiếng Anh